Bestuur

 

De organisatie van Phileutonia is ingedeeld in vier onderdelen, zijnde de muzikale sector, de dienstensector, Sponsoring & Communicatie en Jeugd & opleidingen. De muzikale sector bestaat uit de commissies van de diverse orkesten. De dienstensector ondersteunt de muzikale geledingen en is onderverdeeld in de commissies Administratie (leden-, instrumenten- en uniformen-administratie) en Gebouw & Horeca (bezetting ruimtes gebouw, onderhoud, horeca). De sector Sponsoring & Communicatie behelst PR en in- en externe communicatie en legt de relatie met de Stichting Phileutonia Promotion. De sector Jeugd & Opleidingen regelt alles omtrent werving en opleiding van jeugd en doet o.a. scholenprojecten. Verder organiseert zij de opleiding van alle leerlingen zowel in eigen beheer als via Kunstkwartier. Zie het schema.

Het bestuur staat onder leiding van de president Wim Hillenbrink en bestaat verder uit de vicevoorzitter en Diensten (gebouw, horeca, administratie, instrumenten, uniformen) Willem Nieuwland, de penningmeester Louis van Oeffel, bestuurslid Jeugd & Opleidingen Marjon Kat en bestuurslid muzikale geledingen David Quaedvlieg, bestuurslid communicatie Bart Bouwman en ledenadministratie Theo Penders.

 

Wim Hillenbrink E92A0310_klein
Willem Nieuwland E92A0314_klein
Louis van Oeffel Profiel Louis 2019 IMG_2123
Marjon Kat E92A0313_klein
David Quaedvlieg David_Quaedvlieg
Bart Bouwman E92A4810_4-3
Theo Penders E92A0311_klein
© 2012 Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia Suffusion theme by Sayontan Sinha