Na een verplichte coronapauze mag Applaus weer als eerste repeteren. Super leuk en gezellig, er kwam weer een mooi stuk geluid uit.

image4

 

 

_MG_3973

1950 – 2021

Met ontsteltenis vernamen wij op 3 mei 2021 het bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Hans Seijkens is overleden. Hans was lid vanaf 1958, hij was via zijn vader Henk sr., die bassist was bij Phileutonia, in contact gekomen met de harmonie en kreeg als leerling, samen met vele andere jeugdleden, les van de toenmalige dirigent Jan v.d. Peet. Deze wist van de lessen elke week weer een waar feest te maken waardoor een vriendengroep ontstond waarvan de binding ook nu nog tastbaar is. In 1959 werd hieruit het eerste jeugdorkest van Phileutonia gevormd.

Hans speelde klarinet en daarnaast speelde hij een cruciale rol in de vriendengroep en daarmee ook in het jeugdorkest. Naast de wekelijkse persoonlijke lessen van Jan v.d. Peet en (jeugd) orkest repetities, werden minimaal een keer per week onderlinge groepsrepetities gehouden in de bijkeuken van de familie Seijkens. Hans was daarvan de organisator en mede-stimulator.

Uiteindelijk speelde Hans nog jaren op verdienstelijke wijze klarinet, in een later stadium is hij overgestapt op de basklarinet. Ondanks zijn medische problemen is hij zoveel als mogelijk was, deel blijven nemen aan repetities en concerten.

In de periode 1993 tot 2005 was hij lid van het bestuur met als belangrijkste portefeuille (jeugd)leerlingen en opleiding. Hij heeft zich vanaf het begin ingezet om de opleidingen van de vereniging te professionaliseren, o.a. door deze onder te brengen bij de muziekschool Giko, het huidige Kunstkwartier. Daarnaast zorgde hij er, in samenwerking met KNMO, voor dat jaarlijks de examens werden afgenomen. Daarmee stimuleerde hij de (jeugd)leden om het vele repeteren af te sluiten met een diploma. Ook behartigde Hans zaken als uniformen en leerlingenadministratie.

Hans Seijkens heeft 12½ jaar in het bestuur gezeten, daarna werd hij lid van het bestuur van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen (BBM) wederom met de portefeuille opleidingen en examens. In deze hoedanigheid bleef hij betrokken bij de examinering van onze leerlingen.

We herinneren Hans als een bevlogen lid van onze vereniging die niet schuwde om veel tijd en energie in de vereniging te stoppen. Vanwege zijn vele verdiensten is Hans tijdens onze nieuwjaarsreceptie in januari 2020 bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen zijn vrouw Annie en dochter Jessica, alsmede alle andere familieleden, veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

© 2012 Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia Suffusion theme by Sayontan Sinha