KSH Phileutonia was afgelopen zondag het toneel van traditie, ceremonie en ouderwetse gezelligheid. Tijdens de presidentswissel, die deze dag plaatsvond, heeft Wim Hillenbrink zijn functie overgedragen aan Bert Jansen. Bert is hiermee de 22e president van onze vereniging.

E92A7778_res

Bert Jansen is al ruim 40 jaar betrokken bij Phileutonia en sinds 25 jaar lid van de Raad van Commissarissen. In 1983 was hij nauw betrokken bij de aankoop van het verenigingsgebouw aan de Kanaaldijk NW 27B. Met de aankoop van dat gebouw werd destijds eindelijk een perfecte ruimte gevonden waar permanent gerepeteerd kan worden, waar instrumentarium en archief veilig kunnen worden opgeborgen, waar meerdere leerlingen tegelijk individueel muziekles kunnen krijgen en waar vooral alle geledingen van de vereniging na vele jaren van omzwervingen op allerlei adressen in Helmond, één onderdak hebben gevonden. Destijds was dat een enorme stap in de geschiedenis van Phileutonia.

Bekijk ook het fotoalbum.

Jansen vindt het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn en hij ziet het medebesturen van Phileutonia als een hobby om de hobby van andere mensen mogelijk te maken. Voldoening vindt hij in de gesprekken met ouders die aangeven hoe geweldig hun kind is veranderd sinds het in groepsverband een instrument bespeelt. Het betreft dan betere concentratie, sociale vaardigheden en schoolprestaties.

Ook het overheidsbeleid is er om die reden op gericht het maken van instrumentale muziek bij de jeugd te stimuleren. De nieuwe president beschouwt het als een uitdaging om als vereniging aan de jeugd brede kansen te bieden om samen muziek te maken. Daarnaast ziet hij de verdere aanpassing en uitbreiding van het verenigingsgebouw en het energiezuinig maken daarvan, als één van zijn belangrijkste taken.

Naast de presidentswissel werden deze dag ook zeven commissarissen geïnstalleerd, te weten de heren Pieter Michielsen (directeur Rabobank Helmond Noord), Huub Jansen (Register accountant en partner bij Crowe Foederer), William Verkoelen (mede-eigenaar ict-bedrijf Digisolve), Ayolt Jilderda (partner octrooibureau LIOC Patents&Trademarks), Bernd Niessen (directielid Hafuba Meubelen), Jeroen Dings (Kaakchirurg Elkerliek Ziekenhuis) en Arjen Vos (Directeur/eigenaar Verbi en VINI.nl).

Het commissariaat van de Koninklijke Stadsharmonie heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur over alles wat er in de vereniging omgaat én de vereniging zowel moreel als materieel te ondersteunen. Alle nieuwe commissarissen zijn woonachtig in Helmond en omgeving en hebben zonder uitzondering met veel enthousiasme gereageerd op de uitnodiging van de beschermheer van de vereniging, de heer Jan -Renier Swinkels.

De formele overdracht van het presidentschap en de installatie van de zeven nieuwe commissarissen vonden plaats tijdens een besloten ceremoniële bijeenkomst in het verenigingsgebouw. Aansluitend was er een receptie voor genodigden. Tijdens de receptie werd onze nieuwe president verrast met serenades van het Helmonds Muziek Corps, Amicitia én Lambardi. Prachtig om te zien dat deze Helmondse muzikale verenigingen elkaar tijdens zulke momenten een muzikaal eerbetoon komen brengen.

 
© 2012 Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia Suffusion theme by Sayontan Sinha